preload
services banner

Outsourcing

 1. Dla pracodawcy
 2. Outsourcing

Outsourcing kadr i płac

Powierz kadry i płace ekspertom Start Work, którzy zgodnie z przepisami i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zajmą się naliczaniem wynagrodzeń, prowadzeniem teczek osobowych,        i ewidencją czasu pracy.

Outsourcing pracowniczy

Outsourcing pracowniczy może dotyczyć różnych dziedzin i procesów biznesowych, takich jak obsługa klienta, marketing, księgowość, IT czy logistyka. W ramach tej usługi przedsiębiorstwo korzystające z outsourcingu nie musi zatrudniać dodatkowych pracowników ani inwestować w ich szkolenie czy rozwój. Zamiast tego, firma zewnętrzna odpowiada za całość zadań i procesów, co pozwala na oszczędność czasu, pieniędzy i zasobów przedsiębiorstwa.

Outsourcing pracowniczy ma wiele korzyści, takich jak:

 • oszczędność czasu i pieniędzy,
 • uniknięcie konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników,
 • zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa i możliwość szybszej adaptacji do zmian na rynku,
 • możliwość skupienia się na kluczowych procesach biznesowych i ich rozwoju,
 • zapewnienie wysokiej jakości usług przez specjalistów z danej dziedziny,
 • minimalizacja ryzyka związanego z zatrudnianiem pracowników (np. ryzyko wypadków przy pracy, konfliktów z pracownikami, itp.).

Outsourcing procesów

Outsourcing procesów biznesowych (BPO, ang. Business Process Outsourcing) to praktyka polegająca na przekazywaniu części lub całości procesów biznesowych do zewnętrznych specjalistów. Outsourcing procesów może dotyczyć różnych dziedzin, takich jak księgowość, kadry i płace, obsługa klienta, logistyka czy IT.

W ramach outsourcingu procesów biznesowych przedsiębiorstwo zleca wykonanie określonych procesów lub działań firmie zewnętrznej, która zajmuje się nimi na podstawie kontraktu. Outsourcing procesów biznesowych może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • obniżenie kosztów – outsourcing procesów biznesowych często jest tańszy niż zatrudnienie specjalisty na etat lub w pełnym wymiarze godzin,
 • zwiększenie elastyczności – zewnętrzna firma może szybko dostosować swoją ofertę do zmieniających się potrzeb klienta,
 • skoncentrowanie się na kluczowych procesach – przedsiębiorstwo może skupić się na swojej podstawowej działalności i zwiększyć swoją efektywność,
 • dostęp do specjalistów – outsourcing procesów pozwala na dostęp do specjalistów i ekspertów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie,
 • poprawa jakości – firma zewnętrzna ma większe doświadczenie w danej dziedzinie, co może przynieść korzyści w postaci poprawy jakości procesów biznesowych.

Outsourcing procesów biznesowych może być korzystny dla różnych rodzajów przedsiębiorstw, zarówno małych, jak i dużych.