preload
services banner

Doradztwo HR

  1. Dla pracodawcy
  2. Doradztwo HR

Doradztwo HR to usługa skierowana do firm, które potrzebują wsparcia w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Oto kilka punktów informacyjnych na temat doradztwa personalnego:

  1. doradztwo HR oferuje wsparcie w sprawach związanych z rekrutacją, selekcją i szkoleniem pracowników,
  2. doradca HR pomaga w tworzeniu strategii zatrudniania i motywowania pracowników, a także w zarządzaniu wynagrodzeniami i premiami,
  3. doradztwo HR może pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z dyscypliną i konfliktami w miejscu pracy, a także w prowadzeniu rozmów z pracownikami na temat awansów i zmian obowiązków,
  4. doradca HR może pomóc w opracowaniu polityki kadrowej, w tym zasad dotyczących nieobecności, awansów, zwolnień,
  5. doradztwo HR może również pomóc w ocenie wydajności pracowników, w tym wdrażaniu systemów oceny pracowników i tworzeniu planów rozwojowych,
  6. doradca HR zapewnia wsparcie w tworzeniu polityki dotyczącej równości i przeciwdziałania dyskryminacji, a także w prowadzeniu szkoleń z tych zagadnień.

Ogólnie rzecz biorąc, doradztwo personalne (HR) to usługa, która pomaga firmom zarządzać zasobami ludzkimi, w szczególności w rekrutacji, selekcji, szkoleniu, motywowaniu, wynagradzaniu i ocenianiu pracowników, a także w opracowywaniu polityki personalnej i przeciwdziałaniu dyskryminacji.